नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

सूचना केन्द्र

क्र.सं. फाइको नाम प्रकाशित मिति
1. Framework agreement of BIMSTEC 2019-01-02   डाउनलोड
2. SAFTA AGREEMENT 2018-12-30   डाउनलोड
3. Protocol to The Framework Agreement on BIMSTEC FTA 2016-08-08   डाउनलोड
4. Framework Agreement on BIMSTEC FTA 2016-08-08   डाउनलोड
5. SAARC Agreement on Trade in Services 2016-08-08   डाउनलोड
6. Agreement on SAFTA 2016-08-08   डाउनलोड