नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

  • नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल सम्बन्धी तस्वीरहरू