नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

  • माननीय मन्त्री चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलसँग (2074/12/26)