नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

सूचना केन्द्र

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. नियार्तमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ 2018-12-27   डाउनलोड
2. निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० 2016-08-09   डाउनलोड
3. महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (Commercially Important Person - CIP) छनौट, सम्मान एवं सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ 2016-08-09   डाउनलोड
4. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०६६ 2016-08-09   डाउनलोड