नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

मातृका प्रसाद यादव

माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
विस्तृत विवरण

केदार बहादुर अधिकारी

सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति)
विस्तृत विवरण

याम कुमारी खतिवडा

सचिव (उद्योगतर्फ)
विस्तृत विवरण

परिचय


वाणिज्य  मन्त्रालय विशिष्‍ट र संवेदनशील प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएको नेपाल सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। विगतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नामको एउटै मन्त्रालय अस्तित्वमा रहेकोमा  वि.सं.२०६५ साल भाद्र महिनामा  वाणिज्य तथा आपूर्ति सम्बन्धी विषयलाई हेर्न छुट्टै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गठन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइ कार्य सचालन हुँदै आइरहेकोमा पुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२।९।२९ को निर्णयानुसार साविक वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य मज्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयमा विभाजित भइ वाणिज्य मन्त्रालयको रुपमा यस मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन गर्दै आएको छ । तद्नुसार नेपाल सरकारबाट मन्त्रालयको छुट्टै संगठन संरचना, कार्यक्षेत्र र दरबन्दी स्वीकृत भएअनुसार सोही बमोजिम यो मन्त्रालयले कार्यसंचालन गर्दै आएको छ ।

थप पढ्नुहोस्

उद्देश्यहरु


फोटो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्


विवरण खोजि गर्नुहोस्
विवरण खोजि गर्नुहोस्
विवरण खोजि गर्नुहोस्
हेलो वाणिज्य मन्त्रालय
Could not load facebook widget due to some technical error.