Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

News & Notices

Media Center

Events

Press Releases

भारतको नयाँ दिल्लीमा मार्च १९ र २० मा आयोजना गरिएको विश्व व्यापार संगठनको अनौपचारिक मन्त्रिस्तरीय बैठक सम्बन्धमा । विश्व व्यापार संगठनको मार्च १९ र २० मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको अनौपचारिक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय मातृका प्रसाद यादवज्यूको सहभागिता सम्बन्धमा । तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल एवं पशुपंक्षी लगायतका गुणस्तरहीन एवं विषादियुक्त वस्तुहरुको प्रभावकारी नियमन एवं निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा । वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु विषयक कार्यक्रम सम्मन्न । वाणिज्य मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुमा चालु आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक अवधिमा भएको कार्यहरुको प्रगतिको चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक