नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

सूचना केन्द्र

क्र.सं. फाइको नाम प्रकाशित मिति
1. Republic of India. 2019-01-17   डाउनलोड
2. Trade and Payment Agreement 2019-01-03   डाउनलोड
3. Trade and Other Related Matters Agreement 2019-01-03   डाउनलोड
4. Agreement on Management of Ports in Nepal China Boarder Areas 2019-01-03   डाउनलोड
5. Republic of China, Nov. 22, 1981. 2018-12-30   डाउनलोड
6. Agreed Minutes of the 4th Nepal-Bangladesh Commerce Secretary Level Meeting held in Kathmandu on 30 May-1 June 2018 2018-06-03   डाउनलोड
7. TRADE AND INVESTMENT FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF NEPAL AND THE UNITED STATES OF AMERICA.   डाउनलोड