नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

व्यापरिक कागजात खोज्‍नुहोस्


खोज्‍नुहोसमा क्लिक गरेपश्‍चात फाइल नयाँ पेजमा खुल्नेछ ।

सूचना केन्द्र

क्र.सं. फाइको नाम प्रकाशित मिति
बायाँ तिर रहेको बक्सबाट अप्सन छान्नुहोस