नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१६-०६-२३

नेपालवाट निर्यात तथा आयात हुनसक्ने सेवा व्यापारहरुको फेहरिस्त तयार गरी विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतावाट फाइदा लिन रणनीति बनाउने।

  • विश्व व्यापार संगठनको सेवा व्यापारसंग सम्वन्धित सम्झौता तथा मन्त्रीस्तरीय निर्ण्रायको कार्यान्वयनसंग सम्वद्ध सरकारी क्षेत्रका निकायहरुसंग सर्म्पर्क र सञ्चार गर्ने।
  • सेवा व्यापारका क्षेत्रमा विश्व व्यापार संगठनलाई उपलव्ध गराउने सूचना एवं जानकारीहरु --Notifications) उपलव्ध गराउने।
  • विश्व व्यापार संगठनको Geeral Agreement on Trade in Services (GATS) अनुरुप सदस्य राष्ट्रहरुले अनुरोध गरेका विशिष्ट सूचनाहरु --Specific Information_ लाई छिटो छरितो किसिमले प्रदान गरी GATS को सोधपुछ विन्दु --Enquiry Point_ को रुपमा कार्य गर्ने।
  • विश्व व्यापार संगठनसंग सम्वन्धित बिषयमा पत्राचार गर्ने।
  • सेवा व्यापारका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अपनाएको नीति र कार्यक्रमका वारेमा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई नियम कानूनको परिधीभित्र रही सुसूचित गरी उनीहरुको सहयोग र सहभागिता परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरुको तयारी र कार्यान्वयन गर्ने।
  • सेवा व्यापारका क्षेत्रमा हुने अध्ययन-अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरी आफप्नो कार्यक्षेत्रमा अग्रीम रुपमा सक्रिय --Proactive_ रहने।
  • शाखा अर्न्तर्गतका कर्मचारीहरुको प्रशासन र अन्य दैनिक प्रशासनिक कामहरु गर्ने।
  • संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाल राज्यभरको स्थायी नियोग, जेनेभासंग शाखा सम्वन्धित कार्यहरुको समन्वय गर्ने।
  • विश्व व्यापार संगठन सम्वन्धी अन्तरक्रिया तथा जनचेतना कार्यत्रमा दक्षको रुपमा भाग लिने।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने क्रममा जनाइएको प्रतिवद्धतानुसार निम्नानुसारका कानूनहरुलाई कार्यतालिका अनुसार पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने तथा नभएका कानूनहरु नयाँ वनाउने।