नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१६-०६-२३

वाणिज्य  मन्त्रालय विशिष्ट र संवेदनशील प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएको नेपाल सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। विगतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नामको एउटै मन्त्रालय अस्तित्वमा रहेकोमा  वि.सं.२०६५ साल भाद्र महिनामा  वाणिज्य तथा आपूर्ति सम्बन्धी विषयलाई हेर्न छुट्टै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गठन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइ कार्य सचालन हुँदै आइरहेकोमा पुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२।९।२९ को निर्णयानुसार साविक वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य मज्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयमा विभाजित भइ वाणिज्य मन्त्रालयको रुपमा यस मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन गर्दै आएको छ । तद्नुसार नेपाल सरकारबाट मन्त्रालयको छुट्टै संगठन संरचना, कार्यक्षेत्र र दरबन्दी स्वीकृत भएअनुसार सोही बमोजिम यो मन्त्रालयले कार्यसंचालन गर्दै आएको छ ।

 

मुलुकको वाणिज्यक्षेत्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियमन जस्ता मुख्य कार्यमा मन्त्रालय संलग्न रहँदै आएको छ। यसको लागि वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय, निजी क्षेत्र तथा दातृनिकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मुल्याँकन गरी पृष्ठपोषण गर्ने लगायतका कार्यमा मन्त्रालय संलग्न रहदै आएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७२, वाणिज्य नीति;२०७२, नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति २०१६, आवधिक योजनाहरू लगायत वाणिज्य  क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरे बमोजिम वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य विभाग, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, व्यपार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिहरु गरी चार वटा निकायहरु सञ्चालित छन् । साविक वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कुल स्वीकृत दरवन्दी ९६ जना रहेकोमा हाल यस मन्त्रालयको स्वीकृत दरवन्दी संख्या ५६ जनाको रहेको छ ।