पात्रो
loading...
 
कार्यक्रमहरु
 
समाचारहरु
अहिलेसम्म समाचारहरु बनाएको छैन ।
 

यो वेवसाइट अहिलेसम्म
०४२२४५१
पटक हेरिएको छ ।
१७:४६ बजे मार्च २६, २०१७ मा वेभसाइट अपडेट गरिएको ।
सम्पर्क सूचना
नेपाल सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय
सिहंदरबार, काठमाडौ, नेपाल ।
फोन नं. :  +९७७-१-४२११५४६
फ्याक्स नं. : +९७७-१-४२१११६७
इमेल  :  
वेवसाइट : www.moc.gov.np
पद
कार्यालय फोन
इन्टरकम

ईमेल
मा. मन्त्री
४२०००५४
 
मा. राज्य मन्त्री
४२११५४६
१५४६  
सचिव
४२११४४६
१४४६
secretary[at]moc.gov.np
सहसचिव, प्रशासन, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार तथा पारवहन महाशाखा
४२११४४३
१४४३
aeptt.div[at]moc.gov.np
सहसचिव, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रय व्यापार सहयोग महाशाखा (WTO महाशाखा)
४२११४३१
१४३१
pitc.div[at]moc.gov.np
जनगुनासो फोकल व्यक्ति     gunaso[at]moc.gov.np
सूचना प्रविधि फोकल व्यक्ति     it[at]moc.gov.np
प्रवक्ता
रवि शंकर सैंजु
सहसचिव
फोन : ४२११४४३
 
सूचना अधिकारी
ध्रुव घिमिरे
फोन :४२११४४८