Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

News & Notices

Events

Press Releases

भारतको नयाँ दिल्लीमा मार्च १९ र २० मा आयोजना गरिएको विश्व व्यापार संगठनको अनौपचारिक मन्त्रिस्तरीय बैठक सम्बन्धमा । विश्व व्यापार संगठनको मार्च १९ र २० मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको अनौपचारिक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय मातृका प्रसाद यादवज्यूको सहभागिता सम्बन्धमा । तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल एवं पशुपंक्षी लगायतका गुणस्तरहीन एवं विषादियुक्त वस्तुहरुको प्रभावकारी नियमन एवं निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा । वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु विषयक कार्यक्रम सम्मन्न । वाणिज्य मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुमा चालु आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक अवधिमा भएको कार्यहरुको प्रगतिको चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक
S.N. Name
1. Act and Regulations Open
2. Bulletin Open
3. Orders Open
4. Policies Open
5. Procedures Open
6. Publications Open
7. Strategies Open